F.A. van der Kemp, “Redevoering gehouden op den Bededag van den 27. Febr. 1782” (original Dutch with no commentary)

  REDEVOERING, OP DEN BIDDAG, 27. Febr. 1782.   Jer. XXII, 29. O Land, land, land! Hoort des HEEREN voort: Het dient niet weinig ter opheldering der geschiedenissen, zo des Bibels als des Joodschen Volks, dat de Almachtige deszelvs bizondere Beschermgod en Regeerer waere; door het welk veele, anderzints onoplosselyke, zwarigheden, worden weggenomen. In dezen … Continue reading F.A. van der Kemp, “Redevoering gehouden op den Bededag van den 27. Febr. 1782” (original Dutch with no commentary)