The Mennonite Preacher François Adriaan van der Kemp’s 1782 Sermon on the Duties of Wives (from _Elftal Kerkelycke Redevoeringen_; original Dutch with no commentary)

DE PLICHTEN DER VROUWEN. Coloss. III: 18. Gy vrouwen! zyt uwe eigene mannen onderdaenig, geljk ‘t betaemt in den Heere.   “Wel dien, die een vernuftig wyf heeft; wel dien die een deugdzaem wyf heeft; dies leeft hy nog eens zo lange. Een huislyk wyf is haeren man ten vreugde, en vervult de jaeren zyns … Continue reading The Mennonite Preacher François Adriaan van der Kemp’s 1782 Sermon on the Duties of Wives (from _Elftal Kerkelycke Redevoeringen_; original Dutch with no commentary)