The Mennonite Preacher François Adriaan van der Kemp’s 1782 Sermon on the Duty to Tell the Truth (from _Elftal Kerkelycke Redevoeringen_; original Dutch with no commentary)

HET SPREEKEN der WAERHEID DEN LEERAEREN GEOORLOOFD.   Gal. IV: 16. Ben ik dan uw’ vyand geworden U de waerheit zeggende? Zo iemand: zegt Paulus aen Timotheus (a), tot een Opzieners Ambt lust heeft, die begeert een treffelyk werk, een gewigtigen Post, maer moeilyken tevens, en geen bevoegd oordeelaer zal een van beide betwisten.  Het … Continue reading The Mennonite Preacher François Adriaan van der Kemp’s 1782 Sermon on the Duty to Tell the Truth (from _Elftal Kerkelycke Redevoeringen_; original Dutch with no commentary)