F.A. van der Kemp, “Redevoering gehouden op den Bededag van den 27. Febr. 1782” (original Dutch with no commentary)

 

REDEVOERING, OP DEN BIDDAG, 27. Febr. 1782.

 

Jer. XXII, 29.

O Land, land, land! Hoort des HEEREN voort:

Het dient niet weinig ter opheldering der geschiedenissen, zo des Bibels als des Joodschen Volks, dat de Almachtige deszelvs bizondere Beschermgod en Regeerer waere; door het welk veele, anderzints onoplosselyke, zwarigheden, worden weggenomen. In dezen zin, te weten, met betrekking tot het Staetsbestuur, was het ook, by uitstekenheid, dat God aen Israël zyne rechten en instellingen bekend gemaekt had, het geen hy niet deed aen andere volken.

Read more

Faultline 1700 conference in Utrecht seen through Voyant Tools

Faultline1700From 21-23 January I will be participating in a conference on the theme of “Enlightened Religion — From Confessional Churches to Polite Piety”. It will take place in Utrecht, The Netherlands, and it is part of the Faultline 1700 research project. Together with Jonathan Israel I will provide some closing thoughts at the end of the conference. In preparation for this privilege, I will provide a few ways of summarizing the conference proceedings — even before it begins. Read more