F.A. van der Kemp, “Redevoering gehouden op den Bededag van den 27. Febr. 1782”

NB: Any italicization is from the original. I have highlighted some significant phrases and passages with bold text. The original is from earlydutchbooksonline.nl. If you find passages that need correcting, please let me know. My intention is to make all 11 of van der Kemp’s 1782 sermons available in digital format. –MD

 

PS: This web format allows you, the reader, to put the URL for this post into Voyant Tools. If you wish to do online analysis, this step is easier than copying and pasting the text into the Voyant window. I will eventually remove this English text from the sermon.

 

REDEVOERING, OP DEN BIDDAG, 27. Febr. 1782.

 

Jer. XXII, 29.

O Land, land, land! Hoort des HEEREN voort:

Het dient niet weinig ter opheldering der geschiedenissen, zo des Bibels als des Joodschen Volks, dat de Almachtige deszelvs bizondere Beschermgod en Regeerer waere; door het welk veele, anderzints onoplosselyke, zwarigheden, worden weggenomen. In dezen zin, te weten, met betrekking tot het Staetsbestuur, was het ook, by uitstekenheid, dat God aen Israƫl zyne rechten en instellingen bekend gemaekt had, het geen hy niet deed aen andere volken.

Read more